Đăng nhập

Chứng Chỉ Nghiên Cứu Hạnh Phúc
của Tiến Sĩ Tal Ben-Shahar

Trở thành Huấn luyện viên Hạnh phúc được Chứng nhận.
Chương trình giáo dục trực tuyến 100%


Nhóm thuần tập tháng 6 năm 2024 đã mở!

TRUY CẬP BÀI GIẢNG ĐẦU TIÊN >

Chứng Chỉ Nghiên Cứu Hạnh Phúc
của Tiến Sĩ Tal Ben-Shahar

Trở thành Huấn luyện viên Hạnh phúc được Chứng nhận.
Chương trình giáo dục trực tuyến 100%


Nhóm thuần tập tháng 6 năm 2024 đã mở!

TRUY CẬP BÀI GIẢNG ĐẦU TIÊN >
-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds
Đăng ký ngay hôm nay
-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Hội thảo trực tuyến miễn phí

Công việc thủ công
Tìm kiếm ý nghĩa và mục đích

Tham gia cùng Tal Ben-Shahar & Amy Wrzesniewski, Giáo sư William và Jacalyn Egan tại Trường Kinh doanh Wharton và là người tạo ra khái niệm "Chế tạo công việc", khi họ thảo luận về việc tìm kiếm sự hài lòng và thỏa mãn trong công việc của bạn cũng như cách các tổ chức có thể thúc đẩy những môi trường như vậy trong tổ chức của họ


Thứ Năm | Ngày 25 tháng 4 | 2 giờ chiều EDT (New York) 1 giờ sáng giờ Việt Nam

Hội thảo trực tuyến miễn phí

Công việc thủ công
Tìm kiếm ý nghĩa và mục đích

Tham gia cùng Tal Ben-Shahar & Amy Wrzesniewski, Giáo sư William và Jacalyn Egan tại Trường Kinh doanh Wharton và là người tạo ra khái niệm "Chế tạo công việc", khi họ thảo luận về việc tìm kiếm sự hài lòng và thỏa mãn trong công việc của bạn cũng như cách các tổ chức có thể thúc đẩy những môi trường như vậy trong tổ chức của họ


Thứ Năm | Ngày 25 tháng 4 | 2 giờ chiều EDT (New York) 1 giờ sáng giờ Việt Nam

Chương Trình Chứng Chỉ Trực Tuyến

Chứng chỉ Nghiên Cứu Hạnh phúc là khóa học trực tuyến toàn diện kéo dài một năm được phát triển và giảng dạy bởi Tiến sĩ Tal Ben-Shahar , một học giả và nhà thực hành nổi tiếng trong lĩnh vực tâm lý học tích cực. Chương trình này cung cấp cho người tham gia kiến ​​thức và các công cụ thiết thực để nuôi dưỡng hạnh phúc trên nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm cấp độ cá nhân, nội tâm, tổ chức và quốc gia.

*Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Do Thái, và tiếng Việt.

Đăng ký ngay hôm nay để nhận quyền truy cập hội thảo webinars hàng tuần với Tal

Chương Trình Chứng Chỉ Trực Tuyến

Chứng chỉ Nghiên Cứu Hạnh phúc là khóa học trực tuyến toàn diện kéo dài một năm được phát triển và giảng dạy bởi Tiến sĩ Tal Ben-Shahar , một học giả và nhà thực hành nổi tiếng trong lĩnh vực tâm lý học tích cực. Chương trình này cung cấp cho người tham gia kiến ​​thức và các công cụ thiết thực để nuôi dưỡng hạnh phúc trên nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm cấp độ cá nhân, nội tâm, tổ chức và quốc gia.

*Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Do Thái, và tiếng Việt.

Chứng chỉ Nghiên Cứu Hạnh Phúc trao quyền truy cập trọn đời:

40 giờ video bài giảng

Trong suốt năm học, bạn sẽ có quyền truy cập vào 4 video mới, mỗi video khoảng 15 phút, tất cả đều do Tiến sĩ Tal Ben-Shahar trình bày . Những video này được phép truy cập vĩnh viễn trong thư viện hạnh phúc cá nhân của bạn.

Webinars trực tuyến hàng tuần

.

Kể từ khi bạn đăng ký khóa học, hàng tuần bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào webinars trực tiếp với Tal. Bạn có thể tiếp tục tham gia các hội thảo trên web này sau khi khóa học kết thúc.

Bài tập nhật ký cuộc sống

Nhật ký cuộc sống bao gồm thư mục toàn diện về nội dung liên quan đến Nghiên Cứu Hạnh Phúc, hướng dẫn thiền định, bài tập, ghi nhớ nhật ký, các luận văn và video. Nhật ký cuộc sống sẽ được cập nhật định kỳ và có thể trở thành người bạn đồng hành trên hành trình hạnh phúc của bạn.

Cộng Đồng

.

Tham gia vào các cuộc gặp offline và hội thảo trên toàn thế giới. Một khi tham gia vào chương trình, học viên được quyền trở thành thành viên của câu lạc bộ Cựu Học Viên và Doanh Chủ

Xem miễn phí bài giảng đầu tiên >
Nhận quyền truy cập vào hội thảo trên web trực tiếp tiếp theo tại đây >
Bài tập mẫu >

Chứng chỉ Nghiên Cứu Hạnh Phúc trao quyền truy cập trọn đời:

40 giờ video bài giảng

Trong suốt năm học, bạn sẽ có quyền truy cập vào 4 video mới, mỗi video khoảng 15 phút, tất cả đều do Tiến sĩ Tal Ben-Shahar trình bày . Những video này được phép truy cập vĩnh viễn trong thư viện hạnh phúc cá nhân của bạn.

Xem miễn phí bài giảng đầu tiên >

Webinars trực tuyến hàng tuần

Kể từ khi bạn đăng ký khóa học, hàng tuần bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào webinars trực tiếp với Tal. Bạn có thể tiếp tục tham gia các hội thảo trên web này sau khi khóa học kết thúc.

Nhận quyền truy cập vào hội thảo trên web trực tiếp tiếp theo tại đây >

Bài tập nhật ký cuộc sống

Nhật ký cuộc sống bao gồm thư mục toàn diện về nội dung liên quan đến Nghiên Cứu Hạnh Phúc, hướng dẫn thiền định, bài tập, ghi nhớ nhật ký, các luận văn và video. Nhật ký cuộc sống sẽ được cập nhật định kỳ và có hể trở thành người bạn đồng hành trên hành trình hạnh phúc của bạn.

Cộng Đồng

Tham gia vào các cuộc gặp offline và hội thảo trên toàn thế giới. Một khi tham gia vào chương trình, học viên được quyền trở thành thành viên của câu lạc bộ Cựu Học Viên và Doanh Chủ

Testimonials

Felicidad Cristobal

"Khóa học này là một “nghĩa vụ ngọt ngào” cho các doanh chủ cấp cao Tất cả chúng ta đều biết rằng mọi việc đến với cuộc sống chúng ta vào đúng thời điểm, tuy nhiên với kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở công ty thép toàn cầu đầu tiên (ArcelorMittal) và trở thành Giám Đốc Điều Hành, tôi ước gì trước đây mình biết những tri thức được học với Tal Ben-Shahar. Tôi đã không phải chịu đựng nhiều và thấu suốt nhanh hơn… Các công ty sẽ giảm được chi phí trong việc hỗ trợ huấn luyện tâm lý cho các giám đốc điều hành cuộc họ. Tuy nhiên, giờ đây tôi đã được đi trên một con đường mới mà tôi áp dụng các tri thức đã học để sống một cuộc sống hạnh phúc sâu sắc hơn!"

David Wooldridge

Chương trình Nghiên Cứu Hạnh Phúc đã thay đổi toàn diện cuộc sống cuộc tôi …Thật là một trải nghiệm tuyệt vời… Tal là một giáo sư xuất chúng! Đây là một trải nghiệm học tập sâu sắt nhất mà tôi từng tham gia. Và với tư cách là Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc cuộc một công ty thuộc TOP 50, tôi đã được tham gia vào nhiều chương trình giáo dục cao cấp nhất. Nhưng không có bất kì khóa học nào được ghi nhận sâu sắc trong tôi như chương trình Nghiên Cứu Hạnh Phúc… Tôi toàn tâm cam kết tham gia vào cuộc cách mạng Hạnh Phúc!

Testimonials

Felicidad Cristobal

Khóa học này là một “nghĩa vụ ngọt ngào” cho các doanh chủ cấp cao Tất cả chúng ta đều biết rằng mọi việc đến với cuộc sống chúng ta vào đúng thời điểm, tuy nhiên với kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở công ty thép toàn cầu đầu tiên (ArcelorMittal) và trở thành Giám Đốc Điều Hành, tôi ước gì trước đây mình biết những tri thức được học với Tal Ben-Shahar. Tôi đã không phải chịu đựng nhiều và thấu suốt nhanh hơn… Các công ty sẽ giảm được chi phí trong việc hỗ trợ huấn luyện tâm lý cho các giám đốc điều hành cuộc họ. Tuy nhiên, giờ đây tôi đã được đi trên một con đường mới mà tôi áp dụng các tri thức đã học để sống một của sống hạnh phúc sâu sắc hơn!

David Wooldridge

Chương trình Nghiên Cứu Hạnh Phúc đã thay đổi toàn diện của sống của tôi “…Thật là một trải nghiệm tuyệt vời… Tal là một giáo sư xuất chúng! Đây là một trải nghiệm học tập sâu sắt nhất mà tôi từng tham gia. Và với tư cách là Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc của một công ty thuộc TOP 50, tôi đã được tham gia vào nhiều chương trình giáo dục cao cấp nhất. Nhưng không có bất kì khóa học nào được ghi nhận sâu sắc trong tôi như chương trình Nghiên Cứu Hạnh Phúc… Tôi toàn tâm cam kết tham gia vào cuộc cách mạng Hạnh Phúc!

Trở Thành “Chuyên Gia Tư Vấn Huấn Luyện Hạnh Phúc được chứng nhận”

Chương trình này đã cho tôi nhiều hơn cả việc làm chủ cuộc sống bởi vì nó tạo ra những thay đổi đáng kể về nghề nghiệp, cá nhân và xã hội trong cuộc sống của tôi. Tôi ước gì mình biết sớm hơn những khái niệm sâu sắc về hạnh phúc, thấu hiểu bản thân, sự tồn tại toàn diện, và khoa học thần kinh khi tôi mới bắt đầu sự nghiệp của chính mình.” I. Castro

Trở Thành “Chuyên Gia Tư Vấn Huấn Luyện Hạnh Phúc được chứng nhận”

Chương trình này đã cho tôi nhiều hơn cả việc làm chủ cuộc sống bởi vì nó tạo ra những thay đổi đáng kể về nghề nghiệp, cá nhân và xã hội trong cuộc sống của tôi. Tôi ước gì mình biết sớm hơn những khái niệm sâu sắc về hạnh phúc, thấu hiểu bản thân, sự tồn tại toàn diện, và khoa học thần kinh khi tôi mới bắt đầu sự nghiệp của chính mình.” I. Castro

Program Syllabus

Học Kỳ A
Giới thiệu về Nghiên Cứu Hạnh Phúc

Học kỳ A “Giới thiệu về Nghiên Cứu Hạnh Phúc” tập trung vào khía cạnh lý thuyết, trong khi Học Kỳ B “Ứng Dụng Nghiên Cứu Hạnh Phúc” tập trung vào các ứng dụng thực tế.

Khóa học này bao gồm 26 video bài giảng được ghi sẵn, 2 buổi webinars mỗi tháng, và 2-3 giờ làm bài tập mỗi tuần. Mỗi bài giảng được chia thành bốn phần. Trong giáo trình dưới đây, bạn sẽ tìm được mô tả ngắn về mỗi bài giảng.

Học Kỳ B
Ứng dụng Nghiên Cứu Hạnh Phúc

Trong khi khóa học “Giới thiệu về Nghiên Cứu Hạnh Phúc” tập trung vào lý thuyết nhiều hơn là thực hành, trọng tâm của khóa học thứ hai này gần như hoàn toàn là thực hành - ứng dụng. Mỗi bài giảng nêu bật lên hàng loạt các kỹ thuật dựa trên bằng chứng khoa học giúp các bạn và người thân nhận được những thay đổi hạnh phúc đáng kể. Trong khoảng thời gian 20 tuần – bao gồm webinar và các bài giảng – Chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn những chứng minh khoa học đằng sau mỗi kỹ thuật và sau đó cung cấp các bước cụ thể để bạn kiến tạo những thay đổi ý nghĩa.

Xem giáo trình

Program Syllabus

Học Kỳ A
Giới thiệu về Nghiên Cứu Hạnh Phúc

Học kỳ A “Giới thiệu về Nghiên Cứu Hạnh Phúc” tập trung vào khía cạnh lý thuyết, trong khi Học Kỳ B “Ứng Dụng Nghiên Cứu Hạnh Phúc” tập trung vào các ứng dụng thực tế.

Khóa học này bao gồm 26 video bài giảng được ghi sẵn, 2 buổi webinars mỗi tháng, và 2-3 giờ làm bài tập mỗi tuần. Mỗi bài giảng được chia thành bốn phần. Trong giáo trình dưới đây, bạn sẽ tìm được mô tả ngắn về mỗi bài giảng.

Học Kỳ B
Ứng dụng Nghiên Cứu Hạnh Phúc

Trong khi khóa học “Giới thiệu về Nghiên Cứu Hạnh Phúc” tập trung vào lý thuyết nhiều hơn là thực hành, trọng tâm của khóa học thứ hai này gần như hoàn toàn là thực hành - ứng dụng. Mỗi bài giảng nêu bật lên hàng loạt các kỹ thuật dựa trên bằng chứng khoa học giúp các bạn và người thân nhận được những thay đổi hạnh phúc đáng kể. Trong khoảng thời gian 20 tuần – bao gồm webinar và các bài giảng – Chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn những chứng minh khoa học đằng sau mỗi kỹ thuật và sau đó cung cấp các bước cụ thể để bạn kiến tạo những thay đổi ý nghĩa.

Hội Thảo dành cho học viên & cựu học viên HSA 2024

Ngày: 1 – 4 tháng 5
Tại New Jersey, USA

Dành riêng cho câu lạc bộ doanh chủ & cựu học viên HSA

Tham Gia Cộng Đồng HSA

Hội Thảo dành cho học viên & cựu học viên HSA 2024

Ngày: 1 – 4 tháng 5

Tại New Jersey, USA

Dành riêng cho câu lạc bộ doanh chủ & cựu học viên HSA

Tham Gia Cộng Đồng HSA

Lý do tham gia Học Viện Nghiên Cứu Hạnh Phúc:

Học để giúp Người – có thể là thành viên trong gia đình, bạn bè, hoặc đồng nghiệp – có một cuộc sống hạnh phúc hơn, ý nghĩa hơn.

Tổ chức Hội Thảo – chủ trì hội thảo và chia sẻ các bài giảng trong lĩnh vực Nghiên Cứu Hạnh Phúc và Tâm Lý Học Tích Cực cho cộng đồng hoặc các tổ chức doanh nhân.

Nhận vai trò của Chief Happiness Oficers (Giám đốc Hạnh Phúc) – hoặc Giám Đốc Chương Trình Hạnh Phúc của một tổ chức – doanh nghiệp, tổ chức tư nhân, hay trường học.

QUYỀN TRỌN ĐỜI – được truy cập vào các tài liệu bao gồm các nghiên cứu mới nhất và ý tưởng trong lĩnh vực Nghiên Cứu Hạnh Phúc. Tài liệu cho lớp học và hội thảo khi mở các khóa học đào tạo cá nhân.

THỰC HÀNH – ứng dụng các tài liệu dễ hiểu, dễ tiếp cận giúp tìm thấy nhiều hơn những ý nghĩa và niềm vui trong cuộc sống.

KIẾN TẠO – “Trung Tâm Hạnh Phúc” hoặc tham gia vào trung tâm hạnh phúc đang hoạt động để giúp cộng đồng nhận ra tiềm năng của họ hướng đến một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn.

Tâm Lý Học Tích Cực? Nghiên Cứu Hạnh Phúc?

Chúng ta cần gì để tạo nên một cuộc cách mạng? Để tạo ra một sự thay đổi sâu sắc thực sự?

Tâm Lý Học Tích Cực? Nghiên Cứu Hạnh Phúc?

Chúng ta cần gì để tạo nên một cuộc cách mạng? Để tạo ra một sự thay đổi sâu sắc thực sự?

Hàng ngàn Học Viên. 85 Quốc Gia.

Cộng đồng quốc tế HSA, bao gồm các sinh viên từ khắp nơi trên thế giới, làm việc cùng nhau để tạo ra những thay đổi đáng kể trong lĩnh vực Nghiên Cứu Hạnh Phúc.

Cộng Đồng HSA

Cộng đồng HAS vận hành như một nền tảng toàn cầu để học viên từ khắp nơi trên thế giới kết nối, trao đổi ý tưởng, truyền cảm hứng cho nhau và gặp gỡ trực tiếp thông qua các cuộc họp và hội thảo được tổ chức trên toàn cầu.

Cộng Đồng HSA

Cộng đồng HAS vận hành như một nền tảng toàn cầu để học viên từ khắp nơi trên thế giới kết nối, trao đổi ý tưởng, truyền cảm hứng cho nhau và gặp gỡ trực tiếp thông qua các cuộc họp và hội thảo được tổ chức trên toàn cầu.

NHẬN 40 TÍN CHỈ ICF (LIÊN ĐOÀN HUẤN LUYỆN QUỐC TẾ) CHO CHỨNG CHỈ CCEs (GIÁO DỤC HUẤN LUYỆN THƯỜNG XUYÊN)

Bạn đã trở thành một Huấn Luyện Viên Chuyên Nghiệp có chứng nhận. Bây giờ, hãy thực hiện bước tiếp theo để học các kỹ năng nâng cao nhằm tạo ra hạnh phúc với thân chủ, tổ chức và thế giới rộng mở khi bạn theo đuổi chứng chỉ Nghiên Cứu Hạnh Phúc.

Khi bạn học cùng các giảng viên hàng đầu, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rõ rệt và cải thiện các phương pháp hiện tại của mình với tư cánh là một chuyên gia huấn luyện. Bạn sẽ đạt được các kỹ năng để phục vụ khách hàng của mình hiệu quả hơn, đảm nhận vai trò Chief Happiness Oficer (Giám đốc Hạnh Phúc) tại một tổ chức hoặc tạo ra “Trung tâm Hạnh Phúc” của riêng bạn.

EARN 40 ICF RECERTIFICATION CCEs 

Bạn đã trở thành một Huấn Luyện Viên Chuyên Nghiệp có chứng nhận. Bây giờ, hãy thực hiện bước tiếp theo để học các kỹ năng nâng cao nhằm tạo ra hạnh phúc với thân chủ, tổ chức và thế giới rộng mở khi bạn theo đuổi chứng chỉ Nghiên Cứu Hạnh Phúc.

Khi bạn học cùng các giảng viên hàng đầu, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rõ rệt và cải thiện các phương pháp hiện tại của mình với tư cánh là một chuyên gia huấn luyện. Bạn sẽ đạt được các kỹ năng để phục vụ khách hàng của mình hiệu quả hơn, đảm nhận vai trò Chief Happiness Oficer (Giám đốc Hạnh Phúc) tại một tổ chức hoặc tạo ra “Trung tâm Hạnh Phúc” của riêng bạn.

GIỚI
THIỆU VỀ
GIÁO SƯ

Tiến sĩ Tal Ben-Shahar là người đồng sáng lập Học Viện Nghiên Cứu Hạnh Phúc, đồng thời là người sáng lập và hướng dẫn chương trình Chứng Chỉ Nghiên Cứu Hạnh Phúc.

Sau khi tốt nghiệp Harvard với bằng Cử Nhân Triết Học, Tâm Lý Học và bằng Tiến Sĩ về Hành Vi Tổ Chức, Tal là giáo sư giảng dạy hai trong số những khóa học nổi tiếng đông sinh viên nhất trong lịch sử trường đại học danh giá Harvard: Tư Duy Tích Cực và Tâm Lý Nhà Lãnh Đạo. Tal hiện đang giảng dạy Nghiên Cứu Hạnh Phúc tại Đại Học Columbia.

Ông là tác giả quốc tế có sách bán chạy nhất và đã được dịch ra hơn 25 thứ tiếng.  

Ngoài việc thành lập Học Viện Nghiên Cứu Hạnh Phúc, Tal còn là một huấn luyện viên Yoga được chứng nhận là cầu nối giữa truyền thống văn hóa phương Đông và phương Tây, trí tuệ cổ đại và công nghệ/khoa học hiện đại.

GIỚI THIỆU VỀ GIÁO SƯ

Tiến sĩ Tal Ben-Shahar là người đồng sáng lập Học Viện Nghiên Cứu Hạnh Phúc, đồng thời là người sáng lập và hướng dẫn chương trình Chứng Chỉ Nghiên Cứu Hạnh Phúc.

Sau khi tốt nghiệp Harvard với bằng Cử Nhân Triết Học, Tâm Lý Học và bằng Tiến Sĩ về Hành Vi Tổ Chức, Tal là giáo sư giảng dạy hai trong số những khóa học nổi tiếng đông sinh viên nhất trong lịch sử trường đại học danh giá Harvard: Tư Duy Tích Cực và Tâm Lý Nhà Lãnh Đạo. Tal hiện đang giảng dạy Nghiên Cứu Hạnh Phúc tại Đại Học Columbia.

Ông là tác giả quốc tế có sách bán chạy nhất và đã được dịch ra hơn 25 thứ tiếng.  

Ngoài việc thành lập Học Viện Nghiên Cứu Hạnh Phúc, Tal còn là một huấn luyện viên Yoga được chứng nhận là cầu nối giữa truyền thống văn hóa phương Đông và phương Tây, trí tuệ cổ đại và công nghệ/khoa học hiện đại.

Trở Thành “Chuyên Gia Tư Vấn Huấn Luyện Hạnh Phúc được chứng nhận”

Xem lớp đầu tiên của chương trình Chứng Chỉ Nghiên Cứu Hạnh Phúc

Tips to Boost our Resilience
XEM NGAY

Trở Thành “Chuyên Gia Tư Vấn Huấn Luyện Hạnh Phúc được chứng nhận”

Xem lớp đầu tiên của chương trình Chứng Chỉ Nghiên Cứu Hạnh Phúc

Tips to Boost our Resilience
XEM NGAY

Q&A

ĐĂNG KÝ

Đăng ký ngay khóa học tháng 6 năm 2024:
Dài hạn 12 tháng * Trực tuyến 100% * Truy cập trọn đời

NHẬN GIẢM GIÁ

Giá toàn phần: $3900 USD
Những người đăng ký sớm Tiết kiệm 10% với mã:
BEHAPPY

WEBINAR TRỰC TIẾP

Nhận quyền truy cập ngay vào các hội thảo trực tuyến TRỰC TIẾP hàng tuần với Tal Ben-Shahar

LIÊN HỆ

Nhấp vào đây và bạn có thể trò chuyện với một trong những chuyên gia của chúng tôi để xem Học Viện Nghiên Cứu Hạnh Phúc có phù hợp với bạn không.

ĐĂNG KÝ

Đăng ký ngay khóa học tháng 6 năm 2024:
Dài hạn 12 tháng * Trực tuyến 100% * Truy cập trọn đời

NHẬN GIẢM GIÁ

Giá toàn phần: $3900 USD
Những người đăng ký sớm Tiết kiệm 10% với mã:
BEHAPPY

WEBINAR TRỰC TIẾP

Nhận quyền truy cập ngay vào các hội thảo trực tuyến TRỰC TIẾP hàng tuần với Tal Ben-Shahar


LIÊN HỆ

Nhấp vào đây và bạn có thể trò chuyện với một trong những chuyên gia của chúng tôi để xem Học Viện Nghiên Cứu Hạnh Phúc có phù hợp với bạn không.

* Đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày

$3900 chia làm 10 đợt bằng nhau